Alım Heyetleri

900+ üst düzey satın alma yetkilisi

Alım Heyeti Ağırlanan Ülkeler
-  Azerbaycan
– Bosna Hersek
– Cezayir
– Filistin
– Hırvatistan
– Gürcistan
– İran
– Kosova
- Kazakistan 
– Kırgızistan
– Makedonya
– Moldova
– Romanya
– Rusya
– Sırbistan
– Tunus
– Türkmenistan
– Özbekistan
– Ürdün
– Yunanistan
– Mısır
– Suriye
– Libya
– İngiltere
– Malezya
– Bulgaristan
– Sudan
– Kuveyt